fbpx
Back

U izbornicima niže možete pronaći i preuzeti Statute, Pravilnike i ostale Odluke Veleučilišta u PDF formatu.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Poslovnik o radu Vijeća Veleučilišta

Pravilnik o radu Savjetodavnog vijeća


Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

Pravilnik o ECTS bodovima u nastavnim aktivnostima studenata

Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija iili razdoblja studija

Pravilnik o nagrađivanju djelatnika

Pravilnik o radu Povjerenstva za nagrađivanje djelatnika i suradnika Veleučilišta

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju studenata

Izmjene i dopune Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju studenata – veljača 2021.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju studenata – studeni 2022.


Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja


Pravilnik o stručnoj praksi preddiplomskih stručnih studija

Pravilnik o studiranju Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću – 2024.


Pravilnik o završnom radu (06.2018. vrijedi od 01.01.2019.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (12.2018.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (11.2018.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (5.2020.)


Pravilnik o nagradama i priznanjima (03.2017.)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija

Pravilnik o potpori za pokriće troškova prehrane studenata


Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću (07.03.2016.)


Pravilnik o Međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o ocjenjivanju dolaznih studenata u okviru programa Erasmus+

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija


Pravilnik o voditeljima studenata

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voditeljima studenata


Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave


Etički kodeks

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Kućni red

Pravilnik o radu Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću


Pravilnik o pokretanju novih studijskih programa


Pravilnik o stručno-istraživačkim aktivnostima Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću


Pravilnik u studentskoj ispravi


Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 2018.


Pravilnik o postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Pravilnik o sustavu za osiguranje kvalitete – Pročišćeni tekst


Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću s rokovima čuvanja

Pravilnik o zaštiti arhivskog registraturnog gradiva Veleučilišta “Nikola Tesla”


Pravilnik o postupku odabira i aganžmana vanjskih suradnika

Pravilnik o cjeloživotom obrazovanju

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću 2018.

Pravilnik o zaštiti od požara Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Odluka o uplatama školarina u dvije rate 2023./2024.

Odluka o uvijetima upisa u višu godinu 2023./2024.

Odluka o upisnim kvotama ak god 2023./2024.

Odluka o visini participacije ak god 2023./2024

Odluka o održavanju dekanskog roka – kolovoz 2023.

Odluka o upisnim kvotama ak god 2023./2024.

Odluka o visini participacije ak god 2023./2024.

Odluka plan mobilnosti 2022./2023.

Odluka o visini participacije akademska godina 2022./2023.

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu preddiplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji 4. interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem

Odluka o organizaciji 4. interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem

Odluka o razrješenju i imenovanju povjerenstva za međunarodnu suradnju

Cjenik zakasnina za posuđenu knjižničnu građu

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odluka – udžbenik Osnove menadžmenta

Odluka o pokretanju novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovnog prometa

Izmjena i dopuna odluke o temama iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak god 2022-23

Rezultati Natječaja za dodjelu Dekanove nagrade 2020./2021. – Objavljeno 4.studenoga 2022.

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana 2022/2023 na Prometnom odjelu – Tehnička mehanika, Fizika

Odluka o raspisivanju studentskih izbora listopad 2022.

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o postupku prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija na preddiplomskim stručnim studijima akademske godine 2022./2023.

Odluka o visini participacije akademska godina 2022./2023.

Odluka – udžbenik Sigurnost cestovnog prometa

Odluka – udžbenik Lokalna samouprava

Odluka – udžbenik Državno i političko uređenje RH

Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Odluka o predstavniku Studentskog zbora u povjerenstvu za kvalitetu

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju novog datuma održavanja Studentskih izbora

Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o održavanju nastave na daljinu

Odluka o prijevodu teme završnog rada

Odluka o načinu vođenja evidencije o održanoj nastavi i ispitne evidencije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenice za osiguravanje i unpređivanje kvalitete

Cjenik zakasnina za posuđenu knjižničnu građu

Odluka – udžbenik Osnove menadžmenta

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o povjeravanju mentorstva nad završnim radovima – preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o pokretanju novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija 20/21

Rang lista za dekanovu nagradu

Odluka o dekanskom roku – rujan/listopad 2021

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i upisu ocjena

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima 2021./2022.

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija 2021./2022.

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada 2021./2022.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra u ak.god. 2020./2021.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija u ak.god. 2020./2021.

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade u ak.god. 2019./2020.

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade u ak.god. 2019./2020.

Odluka o povjeravanju provedbe seminara iz Građanskog prava

Odluka o postupku prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o izmjenama dopune Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21. (31.3.2021.)

Dopuna Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o dopuni odluke o popisu tema završnih radova u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog Upravnog studija u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama dopune Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Upravni studij u ak.god. 2020./2021.

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva u ak.god. 2020./2021.

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u ak.god. 2020./2021. – Prometno pravo

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u ak.god. 2020./2021. – Semestralna stručna praksa

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore pri provođenju studentskih izbora

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u ak.god. 2020./2021.

Odluka o upisu stručne prakse i završnog rada

Odluka o upisu u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2020./2021.

Odluka o održavanju dekanskog roka

Odluka o povećanju kvote za upis u I. godinu na stručni Upravni studij Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2020./2021.

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za postignut uspjeh u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o upisu završne godine studija

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada

Akademski kalendar Veleučilišta “Nikola Tesla” u ak.god. 2020./2021.

Natječaj za dodjelu dekanove nagrade Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o imenovanju povjerenstva za nagrađivanje studenata

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o postupku prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o oslobođenju od obveze ovjere godine i mogućnosti polaganja ispita bez potpisa nastavnika u ak.god. 2019./2020.

Odluka o načinu upisa u prvu godinu preddiplomskih studija

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddipomski stručni Upravni studij – Njemački jezik II i IV (03.2020.)

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati zavrsni radovi na Upravnom studiju u ak.god. 2019./2020.

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva – Poslovna organizacija i Poslovni njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Njemački jezik II i IV

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Engleski jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij – Njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij – Engleski jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore u postupku provođenja studentskih izbora

Odluka o raspisivanju izbora za popunu Studentskog zbora

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka u upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o postupku prijalaza studenata sa drugih visokih učilišta

Akademski Kalendar za ak.god. 2019./2020.

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za postignut uspjeh u ak.god. 2017./2018.

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dodjeli stipendija za redovite studente Veleučilišta za ak.god. 2018./2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija

Prijedlog za studentskog predstavnika u povjerenstvu za dodjelu studentske stipendije

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Izmjne i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Statistika u prometu

Izmjene i dopune izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Prometno i prostorno planiranje

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Statistika u prometu

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u siječnju i svibnju

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Matematika

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Engleski II

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za Upravni studij

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Veleučilišta

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odluka o promjeni mentora – Tonković Antonija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Gospodarsak matematika i Statistika za ekonomiste

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Osnove poduzetničke ekonomije)

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Uvod u pravo javne nabave

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Ekonomika poduzetništva

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Povijest prava i države

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Financiranje javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019. – četvrti upisni rok

Odluka o upisu završne godine studija u ak.god. 2018./2019.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produženju roka predaje završnog rada

Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o izvršavanju sem. stručne prakse i završnog rada

Odluka o dodijeli Dekanove nagrade za postignut uspjeh u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova – Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dopuni Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak. god. 2017.-2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2018./2019.

Odluka o troškovima studija i kriterijima i uvjetima upisa u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak. god. 2018.-2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Sigurnost cestovnog prometa

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak, Robnodistribucijski centri i terminali

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – doc. dr. sc. Marko Slavulj

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – mr. sc. Maković.pdf

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva – Bobinac

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Dopuna odluke o popisu tema završnih radova na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra.pdf

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

 

Općenite odluke

Odluka o troškovima kotizacije ESD konferencije Plitvička jezera 2022.

Odluka o dopunama Izvedbenog plana za preddiplomski stručni Upravni studij 2021./2022. godina

Odluka o dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij u akademskoj godini 2021./2022.

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u akademskoj godini 2021./2022.

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Integritet i legitimitet u javnoj upravi i Kriminalistika

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana US 2021-2022 – Temelji upravne znanosti

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana US 2021-2022 – Sportski menadžment

Odluka o promjeni termina odrzavanja nastave – EP – Poslovni engleski jezik II i Poslovni njemački jezik II

Odluka o povjeravanju ispita i upisa ocjena iz kolegija Planiranje javnog gradskog prijevoza putnika

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu u ak.god. 2020./2021

Odluka o upotrebi PlagScan-a

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijalaze i priznavanje ispita

Odluka o produljenju roka prijave na natječaje za mobilnost studenta i osoblja (KA-103 i KA-107)

Odluka o imenovanju povjerenstva za donošenje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje: Tehničke znanosti

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu prediplomskih stručnih studija

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju ispita iz kolegija Ponašanje potrošača

Izmjne i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Statistika u prometu

Izmjene i dopune izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Prometno i prostorno planiranje

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Statistika u prometu

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u siječnju i svibnju

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Matematika

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Engleski II

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za Upravni studij

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Veleučilišta

Odluka o promjeni mentora – Tonković Antonija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Gospodarska matematika i Statistika za ekonomiste

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Osnove poduzetničke ekonomije)

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Uvod u pravo javne nabave

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Ekonomika poduzetništva

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Povijest prava i države

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Financiranje javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019. – četvrti upisni rok

Odluka o upisu završne godine studija u ak.god. 2018./2019.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produženju roka predaje završnog rada

Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o dodijeli Dekanove nagrade za postignut uspjeh u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova – Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dopuni Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak. god. 2017.-2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2018./2019.

Odluka o troškovima studija i kriterijima i uvjetima upisa u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak. god. 2018.-2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Sigurnost cestovnog prometa

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak, Robnodistribucijski centri i terminali

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – doc. dr. sc. Marko Slavulj

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – mr. sc. Maković.pdf

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva – Bobinac

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Dopuna odluke o popisu tema završnih radova na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra.pdf

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Ostali dokumenti

Strategija razvoja Veleučilišta 2017.-2021.

Plan rada za 2016. godinu

Akcijski plan unaprijeđenja kvalitete 2015./2016.

Plan rada za 2015. godinu

Strategija razvoja Veleučilišta 2012.-2017.

2024. godina

Financijski plan 2024.-2026.
Obrazloženje financijskog plana 2024.-2026.

2023. godina

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu
Potvrda GFI za 2023. godinu
Bilješke uz GFI za 2023. godinu

II. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu
I. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu
Financijski plan za 2023. godinu

2022. godina

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi programa rada i razvoja
Financijski plan za 2022. godinu.pdf – (.xls verzija)

2021. godina

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
Bilješke uz GFI za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Plan rashoda i izdataka za 2021. po ekonomskoj klasifikaciji

 

2020. godina

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu

 

2019. godina

Završni račun za 2019. godinu
Financijski plan za 2019. godinu – xls

Financijski plan za 2019. godinu – pdf
4. Izmjene i dopune Financijkog plana za 2019. godinu
3. Izmjene i dopune Financijkog plana za 2019. godinu
2. Izmjene i dopune Financijkog plana za 2019. godinu
1. Izmjene i dopune Financijkog plana za 2019. godinu

Financijski izvještaj za razdoblje – 01.01.2019. do 30.09.2019.
Financijski izvještaj za razdoblje – 01.01.2019. do 30.06.2019.
Financijski izvještaj za razdoblje – 01.01.2019. do 31.03.2019.

 

2018. godina

Završni račun za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu

 

2017. godina

Izvještaj o prihodina i rashodima, primicima i izdacima za 2017.
Financijski plan za 2017. godinu

 

2016. godina

Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski plan za 2016. godinu
Plan rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2016.-31.03.2016. godine
Privremeni Financijski plan za razdoblje 01.01.2016.-31.03.2016

 

2015. godina

Financijski izvještaji za 2015. godinu
4. rebalans financijskog plana za 2015. godinu
3. rebalans financijskog plana za 2015. godinu
2. rebalans financijskog plana za 2015. godinu
1. rebalans financijskog plana za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu

 

2014. godina

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Informacija o trošenju sredstava

Javna objava informacija o trošenju sredstava 2024-01

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
Nastavnički portal
X-ica
CROSBI

 

Zakoni, sporazumi i kolektivni ugovori

Zakoni

Zakon o radu(Proćišćeni tekst – NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)

Zakon o ustanovama(Pročišćeni tekst – NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)  

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti(NN 151/22)

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti(NN 119/22)

Zakon o plaćama u javnim službama(Pročišćeni tekst – NN 27/01 i 39/09)

Uredbe

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službamaIzmjenu Uredbe Vlada RH je donijela na sjednici održanoj 5. prosinca 2019.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
(Pročišćeni tekst – NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15 i 122/15)

Kolektivni ugovori (aktualni)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje(zaključen 27. prosinca 2018., primjenjuje se od dana potpisa, osim članaka 57. – 88. koji se primjenjuju od akademske godine 2019.-2020.; tekst korigiran tumačenjima sa 6. sjednice i 8. sjednice Povjerenstva)

Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (posebni uvjeti rada)(zaključen 27. prosinca 2018.,  primjenjuje se od dana potpisa)

Izmjene Dodatka I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje(zaključene 26. ožujka 2020., primjenjuju se od dana potpisa)

Uputa za obračun kompozicije radnih sati u nastavi i za obračun repetitivne nastave Prikaz slučajeva

 

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama Sindikat znanosti nije supotpisnik, ali institutom proširene primjene Dodatak I. primjenjuje se na sve zaposlene u javnim službama (NN 127/2022, zaključen 31. listopada 2022., u primjeni od 1. listopada 2022.)

Temeljni kolektivni ugovor(NN 56/2022, zaključen 6. svibnja 2022., u primjeni od 1. svibnja 2022.)

Sporazumi o plaćama

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju 5. prosinca 2019.

Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama 28. prosinca 2012.

Arbitražna odlukakojom se utvrđuje sadržaj Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, donesena 7. prosinca 2011.

Izmjene i dopune Dodatka sporazumu o osnovici plaće u javnim službama26. listopada 2011., stupile na snagu temeljem Arbitražne odluke od 7. prosinca 2011.

Dodatak sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama 13. svibnja 2009.

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti 25. studenog 2006.

Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama 23. studenog 2006.