U izbornicima niže možete pronaći i preuzeti Statute, Pravilnike i ostale Odluke Veleučilišta u PDF formatu.

Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju studenata

Izmjene i dopune Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju studenata

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o postupku unapređivanja i reviziji studijskih programa Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o studiranju Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (03.2017.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju (5.2020.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju (9.2019.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju  (03.2018.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju (01.2018.)

Pravilnik o završnom radu (06.2018. vrijedi od 01.01.2019.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (5.2020.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (11.2018.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (12.2018.)

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 2018.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studetskih stipendija

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću 2018.

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću s rokovima čuvanja

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Pravilnik o Nagradama i Priznanjima (03.2017.)

Pravilnik o ocjenjivanju dolaznih studenata u okviru programa Erasmus+

Pravilnik o obrazovanju u usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću (07.03.2016.)

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Pravilnik o Međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voditeljima studenata

Pravilnik o voditeljima studenata

Pravilnik o financiranju studentskog zbora i studentskih programa

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o sustavu za osiguranje kvalitete – Pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa veleučilišta

Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu za osiguranje kvalitete

Etički kodeks

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Pravilnik o radu Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa

Pravilnik o stručno-istraživačkim aktivnostima Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o zaštiti arhivskog registraturnog gradiva Veleučilišta “Nikola Tesla”

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe i sadržaju dopunske isprave o studiju Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o zaštiti od požara Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik u studentskoj ispravi

Odluka o postupku prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka – udžbenik Sigurnost cestovnog prometa

Odluka – udžbenik Lokalna samouprava

Odluka – udžbenik Državno i političko uređenje RH

Odluka o izmjenama dopune Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21. (31.3.2021.)

Dopuna Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o dopuni odluke o popisu tema završnih radova u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog Upravnog studija u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama dopune Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Upravni studij u ak.god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva u ak.god. 2020./2021.

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u ak.god. 2020./2021. – Prometno pravo

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u ak.god. 2020./2021. – Semestralna stručna praksa

Odluka o predstavniku Studentskog zbora u povjerenstvu za kvalitetu

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore pri provođenju studentskih izbora

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju novog datuma održavanja Stidentskih izbora

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u ak.god. 2020./2021.

Odluka o upisu stručne prakse i završnog rada

Odluka o upisu u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2020./2021.

Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o održavanju dekanskog roka

Odluka o povećanju kvote za upis u I. godinu na stručni Upravni studij Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2020./2021.

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za postignut uspjeh u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o upisu završne godine studija

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada

Akademski kalendar Veleučilišta “Nikola Tesla” u ak.god. 2020./2021.

Natječaj za dodjelu dekanove nagrade Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o imenovanju povjerenstva za nagrađivanje studenata

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o postupku prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o oslobođenju od obveze ovjere godine i mogućnosti polaganja ispita bez potpisa nastavnika u ak.god. 2019./2020.

Odluka o načinu upisa u prvu godinu preddiplomskih studija

Odluka o održavanju nastave na daljinu

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddipomski stručni Upravni studij – Njemački jezik II i IV (03.2020.)

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati zavrsni radovi na Upravnom studiju u ak.god. 2019./2020.

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva – Poslovna organizacija i Poslovni njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Njemački jezik II i IV

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Engleski jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij – Njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij – Engleski jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore u postupku provođenja studentskih izbora

Odluka o raspisivanju izbora za popunu Studentskog zbora

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka u upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o postupku prijalaza studenata sa drugih visokih učilišta

Akademski Kalendar za ak.god. 2019./2020.

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za postignut uspjeh u ak.god. 2017./2018.

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dodjeli stipendija za redovite studente Veleučilišta za ak.god. 2018./2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija

Prijedlog za studentskog predstavnika u povjerenstvu za dodjelu studentske stipendije

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Odluka o prijevodu teme završnog rada

Odluka o načinu vođenja evidencije o održanoj nastavi i ispitne evidencije

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju ispita iz kolegija Ponašanje potrošača

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Izmjne i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Statistika u prometu

Izmjene i dopune izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Prometno i prostorno planiranje

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Statistika u prometu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenice za osiguravanje i unpređivanje kvalitete

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u siječnju i svibnju

Cjenik zakasnina za posuđenu knjižničnu građu

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Matematika

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Engleski II

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za Upravni studij

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Veleučilišta

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odluka o promjeni mentora – Tonković Antonija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Gospodarsak matematika i Statistika za ekonomiste

Odluka – udžbenik Osnove menadžmenta

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Osnove poduzetničke ekonomije)

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Uvod u pravo javne nabave

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Ekonomika poduzetništva

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Povijest prava i države

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Financiranje javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019. – četvrti upisni rok

Odluka o upisu završne godine studija u ak.god. 2018./2019.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produženju roka predaje završnog rada

Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o izvršavanju sem. stručne prakse i završnog rada

Odluka o dodijeli Dekanove nagrade za postignut uspejh u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova – Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

Odluka o povjeravanju mentorstva nad završnim radovima – preddiolomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dopuni Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak. god. 2017.-2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2018./2019.

Odluka o troškovima studija i kriterijima i uvjetima upisa u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak. god. 2018.-2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Sigurnost cestovnog prometa

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak, Robnodistribucijski centri i terminali

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – doc. dr. sc. Marko Slavulj

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – mr. sc. Maković.pdf

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva – Bobinac

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Dopuna odluke o popisu tema završnih radova na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra.pdf

Odluka o pokretanju novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji 4. interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost

Odluka o organizaciji 4. interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem

Odluka o povjeravanju ispita i upisa ocjena iz kolegija Planiranje javnog gradskog prijevoza putnika

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu u ak.god. 2020./2021

Odluka o upotrebi PlagScan-a

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijalaze i priznavanje ispita

Odluka o razrješenju i imenovanju povjerenstva za međunarodnu suradnju

Odluka o produljenju roka prijave na natječaje za mobilnost studenta i osoblja (KA-103 i KA-107)

Odluka o imenovanju povjerenstva za izdavačku djelatnost.pdf

Odluka o imenovanju povjerenstva za donošenje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje: Tehničke znanosti

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu prediplomskih stručnih studija

Odluka o načinu vođenja evidencije o održanoj nastavi i ispitne evidencije

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju ispita iz kolegija Ponašanje potrošača

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Izmjne i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Statistika u prometu

Izmjene i dopune izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Prometno i prostorno planiranje

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Statistika u prometu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenice za osiguravanje i unpređivanje kvalitete

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u siječnju i svibnju

Cjenik zakasnina za posuđenu knjižničnu građu

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Matematika

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Engleski II

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za Upravni studij

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Veleučilišta

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odluka o promjeni mentora – Tonković Antonija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Gospodarsak matematika i Statistika za ekonomiste

Odluka – udžbenik Osnove menadžmenta

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Osnove poduzetničke ekonomije)

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Uvod u pravo javne nabave

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Ekonomika poduzetništva

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Povijest prava i države

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Financiranje javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019. – četvrti upisni rok

Odluka o upisu završne godine studija u ak.god. 2018./2019.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produženju roka predaje završnog rada

Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o izvršavanju sem. stručne prakse i završnog rada

Odluka o dodijeli Dekanove nagrade za postignut uspejh u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova – Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

Odluka o povjeravanju mentorstva nad završnim radovima – preddiolomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dopuni Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak. god. 2017.-2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2018./2019.

Odluka o troškovima studija i kriterijima i uvjetima upisa u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak. god. 2018.-2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Sigurnost cestovnog prometa

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak, Robnodistribucijski centri i terminali

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – doc. dr. sc. Marko Slavulj

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – mr. sc. Maković.pdf

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva – Bobinac

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Dopuna odluke o popisu tema završnih radova na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra.pdf

Odluka o pokretanju novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću