U izbornicima niže možete pronaći i preuzeti Statute, Pravilnike i ostale Odluke Veleučilišta u PDF formatu.

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju studenata

Izmjene i dopune Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju studenata

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o postupku unapređivanja i reviziji studijskih programa Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o studiranju Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (03.2017.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju (5.2020.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju (9.2019.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju  (03.2018.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju (01.2018.)

Pravilnik o završnom radu (06.2018. vrijedi od 01.01.2019.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (5.2020.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (11.2018.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnom radu (12.2018.)

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 2018.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studetskih stipendija

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću 2018.

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Pravilnik o postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću s rokovima čuvanja

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Pravilnik o Nagradama i Priznanjima (03.2017.)

Pravilnik o ocjenjivanju dolaznih studenata u okviru programa Erasmus+

Pravilnik o obrazovanju u usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću (07.03.2016.)

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Pravilnik o Međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voditeljima studenata

Pravilnik o voditeljima studenata

Pravilnik o financiranju studentskog zbora i studentskih programa

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o sustavu za osiguranje kvalitete – Pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa veleučilišta

Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu za osiguranje kvalitete

Etički kodeks

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Pravilnik o radu Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa

Pravilnik o stručno-istraživačkim aktivnostima Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o zaštiti arhivskog registraturnog gradiva Veleučilišta “Nikola Tesla”

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe i sadržaju dopunske isprave o studiju Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o zaštiti od požara Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik u studentskoj ispravi

Rang lista za dekanovu nagradu

Odluka o dekanskom roku – rujan/listopad 2021

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i upisu ocjena

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima 2021./2022.

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija 2021./2022.

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada 2021./2022.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra u ak.god. 2020./2021.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija u ak.god. 2020./2021.

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade u ak.god. 2020./2021.

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade u ak.god. 2020./2021.

Odluka o povjeravanju provedbe seminara iz Građanskog prava

Odluka o postupku prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka – udžbenik Sigurnost cestovnog prometa

Odluka – udžbenik Lokalna samouprava

Odluka – udžbenik Državno i političko uređenje RH

Odluka o izmjenama dopune Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21. (31.3.2021.)

Dopuna Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o dopuni odluke o popisu tema završnih radova u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa za studente upisane na prvu godinu preddiplomskog stručnog Upravnog studija u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama dopune Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij u akademskoj godini 2020./21.

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Upravni studij u ak.god. 2020./2021.

Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva u ak.god. 2020./2021.

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u ak.god. 2020./2021. – Prometno pravo

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet u ak.god. 2020./2021. – Semestralna stručna praksa

Odluka o predstavniku Studentskog zbora u povjerenstvu za kvalitetu

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore pri provođenju studentskih izbora

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju novog datuma održavanja Stidentskih izbora

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u ak.god. 2020./2021.

Odluka o upisu stručne prakse i završnog rada

Odluka o upisu u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2020./2021.

Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o održavanju dekanskog roka

Odluka o povećanju kvote za upis u I. godinu na stručni Upravni studij Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2020./2021.

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za postignut uspjeh u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o upisu završne godine studija

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada

Akademski kalendar Veleučilišta “Nikola Tesla” u ak.god. 2020./2021.

Natječaj za dodjelu dekanove nagrade Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o imenovanju povjerenstva za nagrađivanje studenata

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o postupku prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o oslobođenju od obveze ovjere godine i mogućnosti polaganja ispita bez potpisa nastavnika u ak.god. 2019./2020.

Odluka o načinu upisa u prvu godinu preddiplomskih studija

Odluka o održavanju nastave na daljinu

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana za preddipomski stručni Upravni studij – Njemački jezik II i IV (03.2020.)

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati zavrsni radovi na Upravnom studiju u ak.god. 2019./2020.

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva – Poslovna organizacija i Poslovni njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Njemački jezik II i IV

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Engleski jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet – Njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij – Njemački jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij – Engleski jezik

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore u postupku provođenja studentskih izbora

Odluka o raspisivanju izbora za popunu Studentskog zbora

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka u upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o postupku prijalaza studenata sa drugih visokih učilišta

Akademski Kalendar za ak.god. 2019./2020.

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za postignut uspjeh u ak.god. 2017./2018.

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dodjeli stipendija za redovite studente Veleučilišta za ak.god. 2018./2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Izvdebenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija

Prijedlog za studentskog predstavnika u povjerenstvu za dodjelu studentske stipendije

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Odluka o prijevodu teme završnog rada

Odluka o načinu vođenja evidencije o održanoj nastavi i ispitne evidencije

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju ispita iz kolegija Ponašanje potrošača

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Izmjne i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Statistika u prometu

Izmjene i dopune izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Prometno i prostorno planiranje

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Statistika u prometu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenice za osiguravanje i unpređivanje kvalitete

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u siječnju i svibnju

Cjenik zakasnina za posuđenu knjižničnu građu

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Matematika

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Engleski II

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za Upravni studij

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Veleučilišta

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odluka o promjeni mentora – Tonković Antonija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Gospodarsak matematika i Statistika za ekonomiste

Odluka – udžbenik Osnove menadžmenta

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Osnove poduzetničke ekonomije)

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Uvod u pravo javne nabave

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Ekonomika poduzetništva

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Povijest prava i države

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Financiranje javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019. – četvrti upisni rok

Odluka o upisu završne godine studija u ak.god. 2018./2019.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produženju roka predaje završnog rada

Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o izvršavanju sem. stručne prakse i završnog rada

Odluka o dodijeli Dekanove nagrade za postignut uspejh u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova – Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

Odluka o povjeravanju mentorstva nad završnim radovima – preddiolomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dopuni Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak. god. 2017.-2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2018./2019.

Odluka o troškovima studija i kriterijima i uvjetima upisa u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak. god. 2018.-2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Sigurnost cestovnog prometa

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak, Robnodistribucijski centri i terminali

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – doc. dr. sc. Marko Slavulj

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – mr. sc. Maković.pdf

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva – Bobinac

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Dopuna odluke o popisu tema završnih radova na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra.pdf

Odluka o pokretanju novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o pokretanju projekta Stopama Eugena Pusića

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji 4. interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost

Odluka o organizaciji 4. interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem

Odluka o povjeravanju ispita i upisa ocjena iz kolegija Planiranje javnog gradskog prijevoza putnika

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu u ak.god. 2020./2021

Odluka o upotrebi PlagScan-a

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijalaze i priznavanje ispita

Odluka o razrješenju i imenovanju povjerenstva za međunarodnu suradnju

Odluka o produljenju roka prijave na natječaje za mobilnost studenta i osoblja (KA-103 i KA-107)

Odluka o imenovanju povjerenstva za izdavačku djelatnost.pdf

Odluka o imenovanju povjerenstva za donošenje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje: Tehničke znanosti

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu prediplomskih stručnih studija

Odluka o načinu vođenja evidencije o održanoj nastavi i ispitne evidencije

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju nastave iz kolegija Sigurnost u turizmu

Odluka o održavanju ispita iz kolegija Ponašanje potrošača

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Izmjne i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Statistika u prometu

Izmjene i dopune izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – Prometno i prostorno planiranje

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Statistika u prometu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenice za osiguravanje i unpređivanje kvalitete

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u siječnju i svibnju

Cjenik zakasnina za posuđenu knjižničnu građu

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Matematika

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet – Engleski II

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za Upravni studij

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Veleučilišta

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odluka o promjeni mentora – Tonković Antonija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Gospodarsak matematika i Statistika za ekonomiste

Odluka – udžbenik Osnove menadžmenta

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva (Osnove poduzetničke ekonomije)

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Uvod u pravo javne nabave

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Ekonomika poduzetništva

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Povijest prava i države

Odluka o promjeni termina održavanja nastave – Upravni studij – Financiranje javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana – Upravni studij

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019. – četvrti upisni rok

Odluka o upisu završne godine studija u ak.god. 2018./2019.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produženju roka predaje završnog rada

Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o izvršavanju sem. stručne prakse i završnog rada

Odluka o dodijeli Dekanove nagrade za postignut uspejh u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova – Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

Odluka o povjeravanju mentorstva nad završnim radovima – preddiolomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dopuni Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak. god. 2017.-2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2018./2019.

Odluka o troškovima studija i kriterijima i uvjetima upisa u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću u ak. god. 2018.-2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Sigurnost cestovnog prometa

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak, Robnodistribucijski centri i terminali

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – doc. dr. sc. Marko Slavulj

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – dr. sc. Bošnjak

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Cestovni promet – mr. sc. Maković.pdf

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana – Ekonomika poduzetništva – Bobinac

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Dopuna odluke o popisu tema završnih radova na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra.pdf

Odluka o pokretanju novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje novog specijalističkog diplomskog studija “Menadžment u javnom sektoru”

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

2021 godina

Financijski plan za 2021. godinu
Plan rashoda i izdataka za 2021. po ekonomskoj klasifikaciji

 

2020 godina

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu

 

2019 godina

Završni račun za 2019. godinu
Financijski plan za 2019. godinu       Financijski plan za 2019. godinu
4. Izmjene i dopune Financijkog plana za 2019. godinu
3. Izmjene i dopune Financijkog plana za 2019. godinu
2. Izmjene i dopune Financijkog plana za 2019. godinu
1. Izmjene i dopune Financijkog plana za 2019. godinu

Financijski izvještaj za razdoblje – 01.01.2019. do 30.09.2019.
Financijski izvještaj za razdoblje – 01.01.2019. do 30.06.2019.
Financijski izvještaj za razdoblje – 01.01.2019. do 31.03.2019.

 

2018 godina

Završni račun za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu

 

2017 godina

Izvještaj o prihodina i rashodima, primicima i izdacima za 2017.
Financijski plan za 2017. godinu

 

2016 godina

Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski plan za 2016. godinu
Plan rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2016.-31.03.2016. godine
Privremeni Financijski plan za razdoblje 01.01.2016.-31.03.2016

 

2015 godina

Financijski izvještaji za 2015. godinu
4. rebalans financijskog plana za 2015. godinu
3. rebalans financijskog plana za 2015. godinu
2. rebalans financijskog plana za 2015. godinu
1. rebalans financijskog plana za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu

 

2014 godina

Financijski izvještaji za 2014. godinu