Radno vrijeme knjižnice za korisnike – Gospić

8:00 – 11:00 i 12:00 – 15:00

Radno vrijeme knjižnice za korisnike – Otočac

8:00 – 11:00 i 12:00 – 15:00

Promo letak - knjižnica Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću
Promo letak – knjižnica Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Korisnicima je omogućeno:

  • posuđivanje knjiga (Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe knjižnice Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću);
  • pristup referentnoj zbirci, periodici i završnim radovima;
  • pretraživanje baze podatak i e-časopisa, te istraživanje e-izvora;
  • kupnja knjiga čiji je izdavač ili suizdavač Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću
  • sve usluge informacijske službe

Slađana Čuljat

English for road transport 1: texts and grammar with exercises

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, 2015.
63 str.
ISBN 978-953-56202-7-3
Digitalni oblik (preuzmi)

 

Slađana Čuljat

Engleski za cestovni promet 1: tekstovi i gramatika s vježbama

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, 2015.
64 str
ISBN 978-953-56202-8-0
Digitalni oblik (preuzmi)

 

Kristina Devčić, univ.spec.oec., doc.dr.sc. Božidar Ivanković

Matematika – zbirka zadataka

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, 2015.
277 str.
ISBN 978-953-56202-6-6
Digitalni oblik (preuzmi)

 

dr. sc. Branislav Šutić, prof.

Državno i političko uređenje Republike Hrvatske

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, 2011.
418 str.; 24 cm
ISBN 978-953-16922-5-0
Meki uvez

 

 

prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, Vanja Smokvina, mag. iur.

Zakon o radu i druga vrela radnog prava

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, 2010.
160 str.; 24 cm
ISBN 978-953-56202-0-4
Meki uvez

Pregledaj katalog knjiga Veleučilišta Nikola Tesla – Otvori u novom prozoru

Pretraživanje Online kataloga knjiga MetelWIN

Centar za online baze podataka je bio projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, CARNet-a i Instituta Ruđer Bošković s osnovnim ciljem osiguravanja jedinstvenog mrežnog pristupa komercijalnim i besplatnim bazama podataka za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice u Hrvatskoj. Radi se o elektronskim bibliografskim i citatnim bazama s potpunim ili ograničenim pristupom sažetcima, odnosno cjelovitim tekstovima objavljenih radova. Centar za online baze podataka prestao je s radom 23. travnja 2015. temeljem Sporazuma o suradnji između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) pri nabavi i osiguravanju dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija. Sve poslove preuzeo je novoosnovani Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova). Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.

Digitalni repozitorij završnih radova

Digitalni repozitorij završnih radova studenata Veleučilišta “Nikola Tesla” dostupan je na adresi: repozitorij.velegs-nikolatesla.hr

Repozitorij je uspostavljen kao dio digitalne zbirke DABAR, koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Postavljanje radova u repozitorij je u tijeku, te vas molimo za strpljenje dok se zbirka ne popuni.

 Novo u knjižnici

Plan izdavačke dijelatnosti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2021. godinu

Plan izdavačke dijelatnosti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2020. godinu

Plan izdavačke dijelatnosti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2018. godinu

Plan izdavačke dijelatnosti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2017. godinu


Kronološki prikaz slijeda i rokova dostave potrebnih obrazaca za izdavačku aktivnost:

(Sukladno Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću)

 

Zahtjev za uvrštavanjem udžbenika/publikacije u godišnji Plan izdavačke djelatnosti
Rok: 01.prosinca
(Prilog 1., Prilog 2.)

Godišnji Plan izdavačke djelatnosti
Rok: 31. prosinca
Zahtjev za odobrenje recenzenta (Prilog 5.)
Zahtjev za odobrenje lektora (Prilog 6.)

Zahtjev za izdavanje i sufinanciranje publikacije
Rok: do 01. travnja
(iznimno do 15. studenog sukladno stavku 3., članak 16. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti)

(Prilog 3. i Prilog 4.)

Obrazac za recenzente


Za sve upite slobodno nas kontaktirajte na sljedeće načine:

Knjižnica u Gospiću

Telefon: 053/652-309
E-pošta: knjiznica@velegs-nikolatesla.hr

 

Knjižnica u Otočcu

Telefon: 053/771-427
E-pošta: evidencija.studija@velegs-nikolatesla.hr