fbpx
Back

Radno vrijeme knjižnice:

utorak, srijeda, petak: 07:00 – 15:00
ponedjeljak, četvrtak: 10:30 – 18:30

Rad sa strankama:

utorak, srijeda, petak: 08:00 – 10:00 i 11:30 – 15:00
ponedjeljak, četvrtak: 12:30 – 15:00 i 16:00 – 18:30

Promo letak - knjižnica Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću
Promo letak – knjižnica Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Korisnicima je omogućeno:

  • posuđivanje knjiga (Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe knjižnice Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću);
  • pristup referentnoj zbirci, periodici i završnim radovima;
  • pretraživanje baze podatak i e-časopisa, te istraživanje e-izvora;
  • kupnja knjiga čiji je izdavač ili suizdavač Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću
  • sve usluge informacijske službe

Zbornik radova 3. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije “NASLJEĐE NIKOLE TESLE – integracija digitalnih rješenja”

Godina izdanja: 2024.

Link za preuzimanje: Zbornik radova 3. Nasljeđe Nikole Tesle

 

Valentina Vinšalek Stipić “Poduzetničko planiranje i poslovni plan”

Godina izdanja: 2023. (online izdanje)

Link za preuzimanje: Poduzetničko planiranje i poslovni plan

 

 

 

 

Tomislav Lopac, Danijel Šutić “Fitnes program u visokom obrazovanju”

Godina izdanja: 2022. (online izdanje)

Link za preuzimanje: Fitnes program u visokom obrazovanju

 

 

 

Joso Vrkljan, “Lička pukovnija kroz povijest”

Autor u ovoj knjizi opisuje povijest vojne postrojbe koja je kroz vrijeme svog postojanja bila jedan od društvenih stupova na području Like. Knjiga je bogata fotografijama, slikama i zemljovidima koji prate tekst kronološki prelazeći put od osnutka Ličke pukovnije do današnjih dana.
Knjiga je okvir za nastavak istraživanja djelovanju pukovnije, a kao takva i poticaj istraživanjima, ne samo o Ličkoj pukovniji, već i o drugim pukovnijama unutar Vojne Krajine.

Godina izdanja: 2022.

 

Zbornik radova 4. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Digitalizacija, nove tehnologije i informacijsko društvo u razvoju ruralnih krajeva”

Godina izdanja: 2022. (online izdanje)

Link za preuzimanje: Zbornik radova 4. 

 

 

 

 

Maja Cvitan Grubišin „ Uvod u organizaciju pravosuđa“

Ova knjiga bavi se uvodom u poslove pravosudne uprave i općenito organizacijom pravosuđa. Kako bi bolje shvatili kompleksnost strukture pravosuđa ovaj udžbenik obuhvaća , ne samo sudove i državna odvjetništva kao pravosudna tijela, već i druge dionike, procese te područja pravosuđa koji su relevantni radi percepcije pravosuđa u Republici Hrvatskoj.

Godina izdanja: 2022.

 

 

Zlatko Ćesić „ Trgovačko ugovorno pravo“

Udžbenik koji obrađuje i raščlanjuje sve relevantne institute trgovačkog ugovornog prava, na stručan, sustavan i cjelovit način. U  udžbeniku se popunjavaju postojeće praznine u tumačenju i primjeni određenih instituta obveznog prava, kao u njegovom općem dijelu, tako i u njegovom posebnom dijelu glede pojedinih u djelo uključenih i elaboriranih ugovora. Autor kod svakog pojedinog obrađenog ugovora ispostavlja sve bitne njegove karakteristike što čitatelju omogućava jasan uvid u regulaciju i praktičnu primjenu.

Godina izdanja: 2022.

 

 

Joso Vrkljan „ Ceste Ličko –senjske županije“

U ovoj bogato ilustriranoj monografiji daje se pregled povijesti cestogradnje u Ličko-senjskoj županiji od njenih početaka do današnjih dana. Tekst je jasan, razumljiv i koncizan te nas kronološki vodi kroz cestovni razvoj prometnog sustava uz pomoć zanimljivih ilustracija, fotografija i dokumenata iz aktualnih vremena. Monografija donosi i opsežan popis svih cesta i mostova u Ličko-senjskoj županiji.

Godina izdanja: 2020.

 

 

Joso Vrkljan „ Građenje i održavanje cesta“

U knjizi su iznijeti glavni problemi koji se pojavljuju prilikom izgradnje i održavanja cesta te su prikazane metode za njihovo rješenje. Usklađena je sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske, a u nastavno-programskom pogledu s aktualnim Bolonjskim modelom u nastavnim procesima.

Godina izdanja: 2020.

 

 

 

Marija Boban „ Zaštita podataka i pravo na privatnost u informacijskom društvu“

Udžbenik koji je prema svom sadržaju, opsegu i razradi pojedinih instituta prilagođen da bude nastavni materijal za praćenje nastave i pripremanje ispita te pomoćna literatura pri izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova iz obveznih i izbornih predmeta „ Informacijska sigurnost“, „ Pravo na pristup informacijama“, „ Intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost“ i „ Nove tehnologije i informacijska sigurnost u poslovanju“ koje se izvode na Upravnom studiju i studiju Cestovnog prometa Veleučilišta Nikola tesla u Gospiću.

Godina izdanja: 2019.

 

 

Zbornik radova 3. interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „ Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017.“

Ova konferencija je, kao i prethodne, obuhvatila tematska područja inteligentni sustavi; održive gospodarske djelatnosti; menadžment i marketing praksa i trendovi; malo i srednje poduzetništvo, javno-privatno partnerstvo, obiteljska poljoprivredna gospodarstva; ekologija i okolišni menadžment; sigurnost prometa, pravna regulativa.  Zbornik sadrži 15 radova.

Godina izdanja: 2017.

 

 

Zbornik radova 2. interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „ Održivi razvoj ruralnih krajeva 2014.“

Na 2. konferenciji, koja se održala na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću, 2015. predstavljena su 24 rada vezana na zadanu temu konferencije „ Održivi razvoj ruralnih krajeva“.

Godina izdanja: 2015.

 

 

 

Zbornik radova 1. interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „ Održivi razvoj ruralnih krajeva

Zbornik sadrži 39 radova koji su prezentirani na istoimenoj konferenciji u Gospiću, 2013.g. Intencija konferencije je podržati održivi razvoj ruralnih područja kao dugotrajan i zahtjevan proces za koji treba osigurati podršku s nacionalne razine, a osmišljavati i voditi s lokalne razine.

Godina izdanja: 2013.

 

 

Branislav Šutić „Državno i političko uređenje Republike Hrvatske“

Knjiga kombinira elemente političke teorije, komparativne politike i studija političkog sustava Republike Hrvatske s dopunom iz teorije medija i europskih studija-sve potkrepljeno i konkretnim povijesnim podacima. U knjizi se ističe autorova težnja da prikaže sistematizirano iskustvo iz zadnja dva desetljeća o hrvatskoj državnosti. iskustvo iz zadnja dva desetljeća o hrvatskoj državnosti. hrvatskoj državnosti.

Godina izdanja: 2011.
Cijena: 13.27 EUR (100,00 kn)

 

 

 

Ljubica Štambuk, Kristina Devčić „Statistika-priručnik i zbirka zadataka“

Za upoznavanje, objašnjavanje, razumijevanje te analiziranje različitih masovnih pojava u društvu koristimo posebnu znanstvenu disciplinu-statistiku. Ovaj priručnik zamišljen je kao pomoć studentima i drugim korisnicima u savladavanju osnovnih metoda primijenjene statističke analize.

Godina izdanja: 2010.
Cijena: 12.61 EUR (95,00 kn studenti), 16.59 EUR (125,00 kn slobodna prodaja)

 

 

Marinko Đ. Učur, Vanja Smokvina „ Zakon o radu i druga vrela radnog prava“

Navedeni rad prvenstveno je namijenjen praktičnoj primjeni odredbi Zakona o radu ( NN br.149/09), no isti ima svoju znanstvenu i stručnu težinu. Sadrži poglavlja o implementaciji direktiva Europske unije u radnopravno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao buduće članice EU. Za svakog čitatelja značajna je spoznaja same biti djelovanja sustava Europskog prava, prakse Europskog suda, kao i implementacije Direktiva, kako bi se shvatili sami ravnopravni odnosi.

Godina izdanja: 2010.
Cijena: 12.61 EUR (95,00 kn studenti), 16.59 EUR (125,00 kn slobodna prodaja)

Pregledaj katalog knjiga Veleučilišta Nikola Tesla – Otvori u novom prozoru

Pretraživanje Online kataloga knjiga MetelWIN

Centar za online baze podataka je bio projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, CARNet-a i Instituta Ruđer Bošković s osnovnim ciljem osiguravanja jedinstvenog mrežnog pristupa komercijalnim i besplatnim bazama podataka za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice u Hrvatskoj. Radi se o elektronskim bibliografskim i citatnim bazama s potpunim ili ograničenim pristupom sažetcima, odnosno cjelovitim tekstovima objavljenih radova. Centar za online baze podataka prestao je s radom 23. travnja 2015. temeljem Sporazuma o suradnji između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) pri nabavi i osiguravanju dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija. Sve poslove preuzeo je novoosnovani Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova). Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.

Digitalni repozitorij završnih radova

Digitalni repozitorij završnih radova studenata Veleučilišta “Nikola Tesla” dostupan je na adresi: repozitorij.velegs-nikolatesla.hr

Repozitorij je uspostavljen kao dio digitalne zbirke DABAR, koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Postavljanje radova u repozitorij je u tijeku, te vas molimo za strpljenje dok se zbirka ne popuni.Novo u knjižnici

Plan izdavačke dijelatnosti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2021. godinu

Plan izdavačke dijelatnosti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2020. godinu

Plan izdavačke dijelatnosti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2018. godinu

Plan izdavačke dijelatnosti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2017. godinu


Kronološki prikaz slijeda i rokova dostave potrebnih obrazaca za izdavačku aktivnost:

(Sukladno Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću)

 

Zahtjev za uvrštavanjem udžbenika/publikacije u godišnji Plan izdavačke djelatnosti
Rok: 01.prosinca
(Prilog 1., Prilog 2.)

Godišnji Plan izdavačke djelatnosti
Rok: 31. prosinca
Zahtjev za odobrenje recenzenta (Prilog 5.)
Zahtjev za odobrenje lektora (Prilog 6.)

Zahtjev za izdavanje i sufinanciranje publikacije
Rok: do 01. travnja
(iznimno do 15. studenog sukladno stavku 3., članak 16. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti)

(Prilog 3. i Prilog 4.)

Obrazac za recenzente


Za sve upite slobodno nas kontaktirajte na sljedeće načine:

Knjižnica u Gospiću

Telefon: 053/652-309
E-pošta: knjiznica@velegs-nikolatesla.hr

 

Knjižnica u Otočcu

Telefon: 053/771-427
E-pošta: evidencija.studija@velegs-nikolatesla.hr