fbpx
Back

Kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju

Kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju predstavlja višedimenzionalan i dinamičan koncept u kojem se naglasak stavlja na udovoljavanje općeprihvaćenim standardima i očekivanjima društva u cjelini uz težnju ka stalnom unapređenju svih procesa i njihovih ishoda (Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 151/22).

Osiguravanje kvalitete uključuje sve procese, aktivnosti i mehanizme kroz koje se priznaje, održava i razvija kvaliteta visokog obrazovanja

Kultura kvaliteta u visokom obrazovanju odnosi se na poticanje usvajanja i unaprjeđenja standarda, kriterija i transparentnosti u radu te dobre povezanosti države i gospodarstva s visokim obrazovanjem i znanosti.

Ustroj i djelovanje sustava

Tijela sustava za osiguravanje kvalitete na Veleučilištu trenutno jesu:

 1. Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete
 2. Povjerenik/ca za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Kontakt:

Predsjednik Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Tomislav Lopac, v. pred.

email: tlopac@velegs-nikolatesla.hr

Povjerenica za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Katarina Bubaš Grandić
tel.: 053/652-302
email: kbgrandic@velegs-nikolatesla.hr
Broj kabineta: 19
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00

Članovi Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete:

 1. Tomislav Lopac, v. pred. – prodekani za nastavu
 2. Mile Vičić, predstavnik nastavnika
 3. _______________– predstavnik asistenata
 4. Andrija Brkljačić – predstavnik vanjskih sudionika, član
 5. _______________ – predstavnica studenata

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

 1. doc. dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. šk. – za predsjednika
 2. Ksenija Žubrinić-predstavnik stručni službi
 3. Ana Rukavina Stilinović-predstavnik vanjskih dionika
 4. Lucija Petrovčić-predstavnik asistenata
 5. Elena Stilinović-predstavnik studenata

Povjerenica za osiguranje i unapređivanje kvalitete:

Katarina Bubaš Grandić

Strategija razvoja Veleučilišta

Izvješće o provedbi programa rada i razvoja (Strategija) Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2023. godinu
Izvješće o provedbi programa rada i razvoja (Strategija) Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za 2022. godinu
Strategija razvoja 2021.-2025.

Plan aktivnosti

Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2023. godinu
Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2022. godinu
Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2021. godinu
Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2020. godinu
Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2019. godinu

Unutarnja prosudba

Odluka VV o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana aktivnosti temeljem unutarnje prosudbe za 2023.
Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (5. i 6.2022.)
Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (06.2018.)

Odluke i pravilnici

Politika kvalitete
Pravilnik o postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Priručnik za osiguravanje i unaprijeđenje kvalitete (v4.0, 03.2019.)
Odluka o prihvaćanju Priručnika za osiguravanje i unapređivanje kvalitete (v4.0, 03.2019.)
Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete

Izvješća o radu Odbora za kvalitetu

Odluka Stručnog vijeća o usvajanju Izvješća o radu Odbora za 2022. godinu
Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2020. godinu

Sjednice Odbora za kvalitetu

Zapisnik sa 19. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 10.11.2023
Zapisnik sa 18. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 24.10.2023
Zapisnik sa 17. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 29.6.2023.
Zapisnik sa 16. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 6.6.2023.
Zapisnik sa 15. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 3.2.2023.
Zapisnik sa 14. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 9.12.2022.
Zapisnik sa 13. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 1.12.2022.
Zapisnik sa 12.sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 11.11.2022.
Zapisnik sa 11. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 14.10.2022.
Zapisnik sa 10 e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 25.7.2022
Zapisnik sa 9 sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 31.3.2022.
Zapisnik sa 8. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 23.12.2021.
Zapisnik sa 7. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 29.09.2021.
Zapisnik sa 6. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 03.05.2021.
Zapisnik sa 5. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 24.02.2021.
Zapisnik sa 4. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 28.12.2020.
Zapisnik sa 3. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 10.6.2020.
Zapisnik sa 2. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 9.4.2020.
Zapisnik sa 1. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 20.01.2020.

Analize provedenih anketa:

Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru akadmeske godine 2022./2023.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak. god. 2021./2022.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2020./2021.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2020./2021.
Obavijest o studentskim anketama provedenim u ljetnom semestru ak.god. 2019./2020.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2019./2020.
Obavijest o studentskim anketama provedenim u ljetnom semestru ak.god. 2018./2019.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2018./2019.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2017./2018.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2017./2018.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2015./2016.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2015./2016.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2013./2014.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2013./2014.

Primjerci anketnih listića provedenih anketa:

Anketni upitnik o zadovoljstvu poslodavaca studentima Veleučilišta na stručnoj praksi
Anketa o stručnoj praksi za studente Veleučilišta
Anketa za članove Alumni kluba
Anketni list za procjenu nastavnika i kolegija
Anketa Završenih studenata
Anketa za tvrtke i poslodavce (Google anketa)
Obrazac za provođenje evaluacije stručno-administrativnih službi, knjižnice i prostornih uvjeta
Obrazac za samoevaluaciju nastavnika

Plan aktivnosti

Plan aktivnosti Odbora za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete u 2021. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2018. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2016. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2015. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2014. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2013. godini

Akcijski plan unaprijeđenja kvalitete 2016./2017.
Akcijski plan unaprijeđenja kvalitete 2015./2016.

Vanjska i unutarnja prosudba

Izvješće o realizaciji plana poboljšanja kvalitete u fazi naknadnog praćenja
Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (2013.)
Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (2014.)
Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (07.2013.)

Sjednice Povjerenstva za kvalitetu

Zapisnik sa 13. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 12. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 11. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 10. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 9. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 8. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 7. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 6. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 5. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 4. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 3. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 2. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 1. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete