fbpx
Back

Kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju

Kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju predstavlja višedimenzionalan i dinamičan koncept u kojem se naglasak stavlja na udovoljavanje općeprihvaćenim standardima i očekivanjima društva u cjelini uz težnju ka stalnom unapređenju svih procesa i njihovih ishoda (Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN45/09).

Osiguravanje kvalitete uključuje sve procese, aktivnosti i mehanizme kroz koje se priznaje, održava i razvija kvaliteta visokog obrazovanja

Kultura kvaliteta u visokom obrazovanju odnosi se na poticanje usvajanja i unaprjeđenja standarda, kriterija i transparentnosti u radu te dobre povezanosti države i gospodarstva s visokim obrazovanjem i znanosti.

Europska dimenzija kvalitete

Europska dimenzija kvalitete obuhvaća:

 • Bolonjski proces (Bolonjska deklaracija-promicanje europske suradnje u osiguranju kvalitete s ciljem izrade komparativnih kriterija)
 • Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (dokument koji je primjenjiv u svim zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije, a koristi za unapređivanje usvojenih modela osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju)
 • Forum – The European Quality Assurance Forum (razmjena iskustava i dobre prakse u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA)
 • Registar – The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)

Nacionalna dimenzija kvalitete

Briga o kvaliteti i odgovornost za postojeću razinu kvalitete i njezino stalno unapređenje trajna je obveza svih dionika u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

Primarna odgovornost za procese osiguravanja kvalitete leži na visokim učilištima i znanstvenim organizacijama.

Procesi osiguravanja kvalitete u RH vezani su i uz: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, Nacionalno vijeće za znanost, Rektorski zbor, Studentski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih škola te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

Osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na veleučilištu „Nikola Tesla” u Gospiću

 • Dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću:
 • Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću
 • Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću
 • Dugoročni plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću
 • Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na godišnjoj razini

Ustroj i djelovanje sustava

Tijela sustava za osiguravanje kvalitete na Veleučilištu trenutno jesu:

 1. Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete
 2. Povjerenik/ca za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Kontakt:

Povjerenica za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Katarina Bubaš Grandić
tel.: 053/652-302
email: kbgrandic@velegs-nikolatesla.hr
Broj kabineta: 19
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00

Predsjednik Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Tomislav Lopac, v. pred.
email: tlopac@velegs-nikolatesla.hr

Članovi Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete:

 1. Tomislav Lopac, v. pred. – prodekani za nastavu
 2. Mile Vičić, predstavnik nastavnika
 3. Lucija Petrovčić – predstavnik asistenata
 4. Andrija Brkljačić – predstavnik vanjskih sudionika, član
 5. Helena Perša – predstavnica studenata

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

 1. doc. dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. šk. – za predsjednika
 2. Ksenija Žubrinić-predstavnik stručni službi
 3. Ana Rukavina Stilinović-predstavnik vanjskih dionika
 4. Lucija Petrovčić-predstavnik asistenata
 5. Elena Stilinović-predstavnik studenata

Povjerenica za osiguranje i unapređivanje kvalitete:

Katarina Bubaš Grandić

 

Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2023. godinu
Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2022. godinu
Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2021. godinu
Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2020. godinu
Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete za 2019. godinu
Plan aktivnosti Odbora za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete u 2021. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2018. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2016. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2015. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2014. godini
Plan rada povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2013. godini

Akcijski plan unaprijeđenja kvalitete 2016./2017.
Akcijski plan unaprijeđenja kvalitete 2015./2016.

Vanjska i unutarnja prosudba

Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (5. i 6.2022.)
Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2020. godinu
Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (06.2018.)
Izvješće o realizaciji plana poboljšanja kvalitete u fazi naknadnog praćenja
Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (2013.)
Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (2014.)
Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (07.2013.)

Odluke i pravilnici

Politika kvalitete
Pravilnik o postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Priručnik za osiguravanje i unaprijeđenje kvalitete (v4.0, 03.2019.)
Priručnik za osiguravanje i unaprijeđenje kvalitete (v3.0, 12.2017.)
Priručnik o osiguravanju kvalitete

 
Odluka o imenovanju predstavnika studenata u Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Veleučilišta Nikola Tesla
Odluka Stručnog vijeća o usvajanju Izvješća o radu Odbora za 2022. godinu
Odluka Stručnog vijeća o usvajanju Izvješća o provedbi Plana aktivnosti SOK-a za 2022. godinu
Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguravanje kvalitete
Odluka o prihvaćanju Priručnika za osiguravanje i unapređivanje kvalitete (v4.0, 03.2019.)
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Priručnika za osiguranje kvalitete (12.2016.)
Odluka o izmjenama i dopunama Priručnika za osiguravanje i unaprijeđenje kvalitete

 

Sjednice Odbora za kvalitetu

Zapisnik sa 14. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 9.12.2022.
Zapisnik sa 13. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 1.12.2022.
Zapisnik sa 12.sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 11.11.2022.
Zapisnik sa 11. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 14.10.2022.
Zapisnik sa 10 e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 25.7.2022
Zapisnik sa 9 sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 31.3.2022.
Zapisnik sa 8. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 23.12.2021.
Zapisnik sa 7. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 29.09.2021.
Zapisnik sa 6. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 03.05.2021.
Zapisnik sa 5. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 24.02.2021.
Zapisnik sa 4. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 28.12.2020.
Zapisnik sa 3. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 10.6.2020.
Zapisnik sa 2. e-sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 9.4.2020.
Zapisnik sa 1. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete od 20.01.2020.
Zapisnik sa 13. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 12. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 11. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 10. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 9. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 8. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 7. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 6. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 5. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 4. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 3. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 2. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Zapisnik sa 1. sjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Analize provedenih anketa:

Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak. god. 2021./2022.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2020./2021.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2020./2021.
Obavijest o studentskim anketama provedenim u ljetnom semestru ak.god. 2019./2020.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2019./2020.
Obavijest o studentskim anketama provedenim u ljetnom semestru ak.god. 2018./2019.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2018./2019.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2017./2018.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2017./2018.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2015./2016.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2015./2016.
Analiza studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2013./2014.
Analiza studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2013./2014.

Primjerci anketnih listića provedenih anketa:

Anketni upitnik o zadovoljstvu poslodavaca studentima Veleučilišta na stručnoj praksi
Anketa o stručnoj praksi za studente Veleučilišta
Anketa za članove Alumni kluba
Anketni list za procjenu nastavnika i kolegija
Anketa Završenih studenata
Anketa za tvrtke i poslodavce (Google anketa)
Obrazac za provođenje evaluacije stručno-administrativnih službi, knjižnice i prostornih uvjeta
Obrazac za samoevaluaciju nastavnika

Reakreditacijski postupak

Na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću, u akademskoj godini 2011./2012. proveden je postupak reakreditacije te je stručno povjerenstvo imenovano od strane Akreditacijskog savjeta Agencije obavilo posjet visokom učilištu dana 26. i 27. ožujka 2012. godine. Na temelju samoanalize, Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog učilišta („Narodne novine“, br. 24/10) te „kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola“ Povjerenstvo je donijelo završno izvješće na temelju kojeg je Akreditacijski savjet na 36. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. godine donijelo stručno mišljenje čije je zaključak možete vidjeti na web stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje (poveznica).

Kako je Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću ispunilo tražene uvijete prije isteka pisma očekivanja zatražen je postupak naknadnog praćenja nakon reakreditacijskog postupka.


Sastanak sa predstavnicima Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, kao i predstavnika Povjerenstva za reakreditacijski postupak na temu naknadno praćenje reakreditacijskog postupka održao se je 09. veljače 2015. godine u 12:00 sati, u prostorijama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.

S predstavnicima Agencije za znanost i visoko obrazovanje razgovarali su zaposlenici Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću u slijedećem sastavu:

dr. sc. Aleksandar Skendžić, viši predavač – dekan,
dr. sc. Mehmed Alijagić, prof. v. šk. –  prodekan za financije,
Ivica Baković, dipl. ing., viši predavač – prodekan za razvoj suradnju,
Kristina Devčić, univ. spec. oec., viši predavač – prodekanica za nastavu,
Ivana Arbanas, dipl. oec., predavač,
Jadranka Pejnović, prof., voditeljica Centra za krš – stručno-istraživačkog centra.

Veleučilište je pozitivno ocijenjeno u reakreditacijskom postupku te se očekuje i službena, pisana potvrda MZOS-a o provedenom postupku.