fbpx
Back
arbanasi

Ivana Arbanas, mag. oec., pred.

Konzultacije: utorkom od 12:00 do 14:00 i petkom 12:00 do 14:00 te ostale dane po dogovoru na e-mail

Kolegiji na Poslovnom odjelu:

 • Računovodstvo za poduzetnike I
 • Računovodstvo za poduzetnike II
 • Međunarodna ekonomija
 • Upravljanje poslovnim financijama
 • Poduzetničko planiranje i analiza
 • Ekonomika poduzetništva
 • Poduzetništvo
 • Semestralna stručna praksa

Kolegiji na Prometnom odjelu:

 • Ekonomika cestovnog prometa

 

Znanstveno stručni rad

CROSBI

POPIS RADOVA

 • Arbanas, Ivana. 2012. E-Uprava: e-porezne prijave, Zbornik znanstvenih i stručnih radova 35. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa MIPRO 2012, Opatija, 21. – 25. svibnja 2012., savjetovanje Digitalna ekonomija-9. ALADIN, MIPRO Proceedings 2012 (ur. Biljanović, Petar), Hrvatska udruga za infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2012, Rijeka., ISSN 1847-3938, ISBN 978-953-233-069-4, str. 1759–1764, šest stranica teksta, pisanog fontom Times New Roman 9 i 10, raspoređenog u dva stupca (recenzirani, pregledni rad, sudjelovanje na skupu i izlaganje rada).
 • Arbanas, Ivana. 2012. Financijska analiza – temelj poslovnog planiranja i uspješnog poslovanja, Zbornik radova 13. međunarodne znanstvene i stručne konferencije Računovodstvo i menadžment (RiM), Zagreb, 14. – 16. lipnja 2012., Svezak II. – stručni radovi (ur. Belak, Vinko). „Hrvatski računovođa”, Zagreb, UDK 657.3/657.6/336.2/658.1/658.8, ISBN 978-953-7828-02-8, str. 163– 174 (stručni rad, sudjelovanje i izlaganje rada na konferenciji).
 • Arbanas, Ivana. 2014. E-preduvjeti fiskalizacije računa u Hrvatskoj, Zbornik znanstvenih i stručnih radova 37. međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2014, Opatija, 26. – 30. svibnja 2014., savjetovanje Digitalna ekonomija i uprava, lokalna uprava i javni servisi, MIPRO Proceedings 2014, (ur. Biljanović, Petar). Hrvatska udruga za infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2014, Rijeka., ISSN 1847-3938, ISBN, 978-953- 233-078-6, str. 1699–1705, sedam stranica teksta pisanog fontom Times New Roman 9 i 10, raspoređenog u dva stupca (recenzirani rad, pregledni rad, sudjelovanje na skupu i izlaganje rada).
 • Arbanas, Ivana. 2014. Fiskalizacija u prometu gotovinom, recenzirani rad, prezentiran na 4. Međunarodnoj konferenciji „Razvoj javne uprave”, Vukovar 25. – 26. travnja 2014. Rad je objavljen u Zborniku radova konferencije (ur. Kulenović, Željka., Vajda Halak, Željka), Veleučilište „Lavoslav Ružička” u Vukovaru, ISBN 978-953-7734-09-1, str. 21– 38, CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 131125062 (sudjelovanje na konferenciji i izlaganje rada).

Svi navedeni radovi obrađuju problematiku poslovanja primjenjivu u poduzetništvu u svim djelatnostima.

PROJEKTI

 • Sudjelovanje na projektu „Ruralni animatori” (suradnja na organizaciji studenata pri provedbi radionica i edukacija za „ruralne animatore”, organizacija studenata i sudjelovanje na stručnim predavanjima i konferencijama vezanim uz projekt i sl. poslovi) (Projekt Lag-a „Lika” u suradnji s Veleučilištem „Nikola Tesla” i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Područni ured Gospić) (sudjelovanje sa studentima 2. i 3. godine stručnog studija Ekonomika poduzetništva Veleučilišta).
 • Sudjelovanje s kolegijem Poduzetničko planiranje i analiza (nositelj kolegija-predavač i mentor studentima te organizator provedbe projekta kroz kolegij s partnerima u projektu, tj. Lagom „Lika” i udrugama civilnog društva) u projektu „Tesla” za društveno korisno učenje-Izrada poslovnog plana i/ili analiza na temu mogućih (poželjnih) poslovnih pothvata ili iz područja djelovanja udruga civilnog društva (pet (5) Udruga civilnog društva)) s kojima Veleučilište sudjeluje u projektima financiranim iz EU fondova. Provedba projekta kroz kolegij predviđena je u sljedeće dvije akdemske godine počevši od ak. 2018./2019.) Projekt se provodi u partnerstvu LAG-a „Lika”, Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Gospić.

 

Stručna usavršavanja

 • 6. Konferencija „MSFI – HSFI (Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – Hrvatski standardi financijskog izvještavanja) uz primjenu poreznih propisa”, Varaždin 17. – 18. studenog 201 . u organizaciji RIF-a (Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika), domaća konferencija, sudionik kao slušatelj (potvrda o sudjelovanju).
 • Seminar „Pripreme za izradu financijskih i poreznih izvješća za 201 .” u organizaciji RRIF Konzaltinga d. o. o., Split 22. studenog 201 .
 • Seminar RiF-a (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika). Obrađene teme: Sastavljanje financijskih izvještaja za 2011. godinu; Porezne prijave za 2011. godinu; Konačni obračun PDV-a za 2011. godinu; Obračun plaća u 2012. godini (potvrda o sudjelovanju).
 • Seminar Udruge računovođa i financijskih djelatnika Gospić u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika (Rif), Gospić, 20. veljače 2012. Obrađene teme: Pripreme i sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti; Financijski izvještaji neprofitnih organizacija; Aktualnosti u primjeni poreznih propisa i obračunu plaća i naknada kod proračunskih korisnika.
 • Seminar Udruge računovođa i financijskih djelatnika Gospić u suradnji s Hrvatskom zajednicom Računovođa i financijskih djelatnika (Rif) „Porezne aktualnosti i pripreme za sastavljanje godišnjih izvještaja za 2012.”, Gospić, 10. prosinca 2012.
 • Radionica/seminar „Izazovi malih i srednjih poduzeća” u organizaciji Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju (HIFE) i Hrvatske gospodarske komore (HGK), Zagreb, 16. ožujka 2013.
 • Seminar RiF-a (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika) „Očekivane izmjene poreznih i računovodstvenih propisa od 1. siječnja 2017”, Gospić 19. prosinca 2016., s potvrdom o sudjelovanju.
 • Predavanje RiF-a (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika), s potvrdom o sudjelovanju, „Porezni aspekti poslovanja OPG-a”, Gospić 30. siječnja 2018. (u sklopu projekta “Ruralni animatori”, sudjelovanje zajedno sa studentima druge i treće godine Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću (Poslovni odjel).
 • Sudjelovanje na predavanju o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja (s potvrdom o sudjelovanju). Predavanje je održano 21. ožujka 2018. u Kulturno informativnom centru Gospić, Budačka 12, Gospić. Organizatori predavanja su LAG „LIKA”, Veleučilište „Nikola Tesla” u Gospiću, Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Gospić, Obrtnička komora Ličko-senjske županije i Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA. Na predavanju su obrađene teme: Predstavljanje LAG-a „LIKA” i projekta „Ruralni animatori”, Pravni oblici poslovanja u RH, Mjere Aktivne politike zapošljavanja te Financijski instrumenti za započinjanje poslovanja. Predavanje je održano u sklopu projekta „Ruralni animatori” (sudjelovanje zajedno sa studentima druge i treće godine stručnog studija Ekonomike poduzetništava Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću.
 • Edukacija vezana uz provedbu projekta „Tesla” za društveno korisno učenje (petodnevna edukacija u dva ciklusa (travanj i svibanj 2018.) održana na Veleučilištu „Nikola Tesla” u Gospiću (predavaonica 2). Edukacija je organizirana u sklopu projekta „Tesla” za društveno korisno učenje sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 • Sudjelovanje na predavanju i zaključnoj panel raspravi „Zašto volontirati u Lici?”održanim u KIC-u (kulturno-informativnom centru) u Gospiću (25. svibnja 2018.) u sklopu Sajma udruga i projekta „Tesla” za društveno korisno učenje.
 • Sudjelovanje na Znanstveno-stručnom skupu „Nasljeđe Nikole Tesle – Pametne tehnologije i energetska učinkovitost”, Gospić, 10. srpnja 2018. godini u organizaciji Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću i suorganizaciji s HEP d. d. i Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) (slušatelj).
 • Sudjelovanje na edukaciji (predavanju) „Priprema projekata za financiranje iz EU fondova i nabava u EU fondovima”, održanom na Veleučilištu „Nikola Tesla” u Gospiću 7. ožujka 2019. (gostujuće predavanje Sanele Orjević).
 • Izlaganje stručnih radova i sudjelovanje na međunarodnim znanstveno-stručnim konferencijama i skupovima (4) (samostalni autor).
 • članica Udruge računovođa i financijskih djelatnika (Gospić).

 

Područja interesa:

 • računovodstvo i financije
 • poduzetničko (poslovno) planiranje i analiza
 • ekonomika poduzetništva

Other Members