mbv

Marija Baburić Vranešić, univ.spec.oec. v.pred.

Pročelnica poslovnog odjela

Kolegiji na poslovnom odjelu:

  • Poslovne komunikacije
  • Poslovna organizacija
  • Osnove marketinga I
  • Osnove marketinga II
  • Osnove turizma

Znanstveno stručni rad

CROSBI

Other Members