fbpx
Back
sculjat-1

Slađana Čuljat, v. pred.

Broj kabineta: 17
Konzultacije

Kolegiji na Poslovnom odjelu:

 • Poslovni engleski jezik I
 • Poslovni engleski jezik II
 • Poslovni engleski jezik III
 • Poslovni engleski jezik IV

Kolegiji na Prometnom odjelu:

 • Engleski jezik I
 • Engleski jezik II

Kolegiji na Upravnom odjelu:

 • Engleski jezik III
 • Engleski jezik IV

Znanstveno stručni rad

CRORIS

Popis objavljenih radova:

 • Butković S., Balenović K., Grahovac-Pražić V. (2011.) “English as a global language –threat to small languages“, CROSBI, 009-2263053-0916.
 • Lopac, T., Sivrić, H., Butković, S. (2011.): Structural analysis of tactical means in final attacking in football , TEAM 2011, 3rd International Scientific and Expert Conference, Trnava, Slovakia
 • Balenović K., Čuljat S. (2017.): „Fonološka i semantička analiza uporabe posuđenica engleskog podrijetla u svakodnevnoj komunikaciji“, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (atr.137-153.), Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću
 • Balenović, K. Čuljat S. (2019:): „The Use of English Collocations among Croatian L1 Polytechnic Students“, 10th International Language Conference on the Importance of Learning
 • Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, Celje, Slovenija, University of Maribor Press, 2019. 1-19 (ISBN: 978-961-286-252-7)

Nastavni materijal (skripte):

 • English for Road Transport 1 – texts and grammar with exercises, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, 2015./2016., ISBN: 978-953-56202-7-3
 • Engleski za cestovni promet 1- tekstovi i gramatika s vježbama, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, 2015./2016., ISBN: 978-953-56202-8-0

Ostale kompetencije nastavnika:

 • Tesla za društveno korisno učenje (2014.-2020) : LAG Lika , Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, HGSS stanica Gospić, Nositelj: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
 • Članica organizacijskog odbora 2. Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem “Održivi razvoj ruralnih krajeva” na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću 2014. godine.
 • Recenzent 2 rada objavljenih u Zborniku radova 1. i 2. Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije sa međunarodnim sudjelovanjem “Održivi razvoj ruralnih krajeva” na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću 2013. i 2014. godine.
 • Lektura sažetaka na engleskom jeziku u Zborniku radova 2.Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva“ (2014. u organizaciji Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću)
 • Croatian Government Bulletin (translated into English by Slađana Butković); „Croatia in Focus“; ISSN 1334-7047, Volume XII, No. 34 – 41, (2008.-2009.)

Aktivno sudjelovanje na konferencijama, skupovima i okruglim stolovima:

 • The International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2011.
 • Nove smjernice u odgoju i obrazovanju i znanstveni doprinosi Dragutina Rosandića u okviru V.Dana Šime i Ante Starčevića, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, 2015.
 • The 10th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018.
 • Okrugli stol na temu „Važnost cjeloživotnog obrazovanja“, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, listopad, 2017.
 • Nove smjernice u odgoju i obrazovanju i znanstveni doprinosi Dragutina Rosandića u okviru V. Dana Šime i Ante Starčevića, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, 2019.