Tomislav Lopac

Tomislav Lopac, v.pred.

Prodekan za nastavu

Kolegiji na poslovnom odjelu:

  • Tjelesna i zdravstvena kultura I
  • Tjelesna i zdravstvena kultura II

Kolegiji na prometnom odjelu:

  • Tjelesna i zdravstvena kultura I
  • Tjelesna i zdravstvena kultura II

Kolegiji na Upravnom odjelu:

  • Tjelesna i zdravstvena kultura I
  • Tjelesna i zdravstvena kultura II

 

ZNANSTVENI RADOVI

STRUČNI RADOVI

Other Members