fbpx
Back

Pravilnik o studiranju (14. lipnja 2023. do 14. srpnja 2023.)

Obrazac sudjelovanja – Pravilnik o studiranju


Statut Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (12. travnja 2023. – do 26. travnja 2023.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – Statut Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću


Pravilnik o stavljanju izvan snage pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju (6. travnja 2023. do 6. svibnja 2023.)

Obrazac sudjelovanja – Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju


Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju (6. travnja 2023. do 6. svibnja 2023.)

Obrazac sudjelovanja – Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju


Prijedlog Pravilnika priznavanju i vrednovanju predhodnog učenja za savjetovanje s javnošću (29.12.2022. do 29.1.2023.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

 

Prijedlog Pravilnika o posebnim uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša za savjetovanje s javnošću (29.12.2022. do 29.1.2023.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

 

Prijedlog Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i ili razdoblja studija za savjetovanje s javnošću (29.12.2022. do 29.1.2023.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

 

Prijedlog Pravilnika o ECTS bodovima u nastavnim aktivnostima studenata Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za savjetovanje s javnošću (29.12.2022. do 29.1.2023.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju studenata – trajanje savjetovanja: 28.10.2022. – 28.11.2022. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu (9.6.2022. do 21.6.2022.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (12.1.2021. do 12.2.2021.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (24.12.2020. do 24.01.2021.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Nacrt Pravilnika o sadržaju i obliku diplome i dopunske isprave Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za savjetovanje s javnošću (31.03.2020. do 01.05.2020.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Nacrt Pravilnika o izmjeni pravilnika o studiranju Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za savjetovanje s javnošću (31.03.2020. do 01.05.2020.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Nacrt Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o završnom radu Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za savjetovanje s javnošću (31.03.2020. do 01.05.2020.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za savjetovanje s javnošću (19.07.2019. do 20.08.2019.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Nacrt Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju studenata Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za savjetovanje s javnošću (19.07.2019. do 20.08.2019.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Savjetovanje o nacrtu općeg akta – Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću


Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za savjetovanje s javnošću (19.07.2017.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Nacrt Pravilnika o obrazovanju i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (9.3.2021. do 9.4.2021.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg aktaPrijedlog Pravilnika o radu Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za savjetovanje s javnošću (12.12.2016.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Prijedlog Statuta Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za savjetovanje s javnošću (15.04.2016.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Službenik za informiranje:

e-pošta: informiranje@velegs-nikolatesla.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na propisanim obrascima koje možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

i slanjem na adresu e-pošte: informiranje@velegs-nikolatesla.hr ili poštom na adresu: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16, s naznakom “Službenik za informiranje

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije  (“Narodne novine”, br. 12/14 i 15/14):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Dokumentacija se prema zahtjevu dostavlja uz naknadu koja je određena odlukom:


Dodatne informacije o pravu na pristup informacijama


Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama

 

 


Savjetovanje o nacrtu općeg akta – Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću


Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću za savjetovanje s javnošću (19.07.2017.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Prijedlog Pravilnika o radu Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za savjetovanje s javnošću (12.12.2016.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Prijedlog Statuta Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za savjetovanje s javnošću (15.04.2016.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta


Službenik za informiranje:

dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š.

Tel.: 053/652-302

mail: informiranje@velegs-nikolatesla.hr


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na propisanim obrascima koje možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

i slanjem na adresu e-pošte: informiranje@velegs-nikolatesla.hr ili poštom na adresu: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16, s naznakom “Službenik za informiranje”

Dokumentacija se prema zahtjevu dostavlja uz naknadu koja je određena odlukom:

Odluka o određivanju visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću


Dodatne informacije o pravu na pristup informacijama