fbpx
Back

Rezultati studentskih izbora 2022

Odluka o raspisivanju studentskih izbora listopad 2022.

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (Studeni 2020.)

 

Odluka o produljenju mandata predsjednika i zamjenika Studentskog zbora

Odluka o raspisivanju natječaja za studentske programe

Odluka o imenovanju studentskog pravobranitelja

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (travanj 2018.)

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora (ožujak 2017.)

Odluka o izboru studentskog pravobranitelja

 

Odluka o korištenju prostora za potrebe rada studentskog zbora

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na studentskim izborima 25.03.2016.

Liste kandidata na studentskim izborima 25.03.2016.

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore za studentske izbore

Odluka o biračkim mjestima za održavanje studentskih izbora

 

Odluka o članovima Studentskog zbora

 

Statut o izmjenama i dopunama Statuta studentskog zbora Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Statut studentskog zbora Veleučilišta «Nikola Tesla» u Gospiću

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 2018.

Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor Veleučilišta «Nikola Tesla» u Gospiću

Zapisnik o radu izbornog povjerenstva Veleučilišta sa provedenih izbora za studentske predstavnike

 

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07)

 

Nika Krpan– predsjednica Studentskog zbora

Petra Devčić – zamjenica predsjednice Studentskog zbora

e-mail:  szbor@velegs-nikolatesla.hr