fbpx
Back

Suradnja sa inozemnim sveučilištima, znanstvenim institucijama, međunarodnim agencijama i udrugama za pomoć razvitku znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, dok je otvorenost Veleučilišta prema društvu i svijetu preduvjet njegova razvoja. Otvorenost i razmjena nastavnika, znanstvenika i studenata s inozemnim ustanovama omogućavaju usporedbu i kritičku prosudbu vlastitih ciljeva i postignuća te prihvaćanje globalnih načela vrednovanja znanosti i visokoškolske nastave. Upravo zbog navedenog, Veleučilište „Nikola Tesla“ u postupku je pregovora za ostvarivanje različitih oblika domaće i međunarodne suradnje, o čemu se više informacija može pronaći na ovim stranicama.

Danas Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću ima sklopljene ugovore i sporazume o suradnji sa slijedećim domaćim visokoškolskim ustanovama i institutima u cilju stvaranja boljih uvjeta za izvođenje nastave:

· Pravni fakultet u Rijeci

· Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu

· Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću

· Veleučilište u Rijeci

· Veleučilište u Šibeniku

· Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu

· Hrvatsko znanstveno društvo za promet

· Međimursko Veleučilište u Čakovcu

· Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

U tijeku su pregovori sa većim brojem domaćih gospodarskih subjekata i institucija s ciljem da se izrade projekti i unaprijede nastavni procesi, posebno u dijelu izvođenja stručne prakse i uključivanja priznatih stručnjaka iz prakse u nastavni proces, te da se pomogne u transferu tehnologija i obrazovanja novih profila visokoobrazovanih stručnjaka potrebnih gospodarstvu. Do sada su već potpisani ugovori o suradnji sa sljedećim institucijama/jedinicama lokalne i područne samouprave:

 

RED. BR. KLASA PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA S KOJOM JE ZAKLJUČEN UGOVOR/SPORAZUM PREDMET UGOVORA/SPORAZUMA DATUM SKLAPANJA UGOVORA/SPORAZUMA ROK NA KOJI JE UGOVOR/SPORAZUM SKLOPLJEN
1 2 3 4 5 6
1. 003-10/23-01/09 Općina Plitvička jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13. 11. 2023. Akademska godina 2023./2024.
2. 003-10/23-01/02 Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13. 11. 2023. Akademska godina 2023./2024.
3. 003-10/23-01/10 Općina Vrhovine, Senjska 48, Vrhovine Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 01. 12. 2023. Akademska godina 2023./2024.
4. 003-10/23-01/12 Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, Smiljanska 41, Gospić Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13. 11. 2023. Akademska godina 2023./2024.
5. 003-10/23-01/04 Ličko-senjska županija, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 15. 12. 2023. Akademska godina 2023./2024.
6. 003-10/23-01/05 Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13. 11. 2023. Akademska godina 2023./2024.
7. 003-10/23-01/03 HEP d.o.o., Elektrolika Gospić Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13.11.2023. Akademska godina 2023./2024.
8. 003-10/23-01/06 Općina Karlobag Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13.11.2023. Akademska godina 2023./2024.