Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija ak. god. 2022./2023. – DRŽAVNA MATURA
Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija ak. god. 2022./2023. – RAZREDBENI POSTUPAK
Odluka o visini participacije akademska godina 2022./2023.
Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu preddiplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023.


Rang lista – Upravni studij 4. rok
Rang lista – Cestovni studij 4. rok
Upute o postupku upisa 4. rok


Odluka za upis u akademsku godinu 2021/2022 4. rok
OBRAZAC PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Primjeri popunjavanja uplatnica za troškove razredbenog postupka


Rang lista – Cestovni promet 3. rok
Rang lista – Ekonomika poduzetništva 3. rok
Rang lista – Upravni studij 3. rok
Upute o postupku upisa 3 upisni rok

Upute za uplatu upisnine i školarine – Ekonomika poduzetništva
Upute za uplatu upisnine i školarine – Cestovni promet
Upute za uplatu upisnine i školarine – Upravni studij


Odluka o upisu u 1. godinu studija – treći upisni rok


Slobodna mjesta u jesenskom upisnom roku u ak. god. 2021-2022 putem prijave na Natječaj – razredbeni postupak
Odluka o povećanju upisne kvote

Upute o postupku upisa – 2 rok – razredbeni postupak

Upute o postupku upisa putem sustava državne mature – 2 rok
Natječaj za upis u I. godinu u ak.god. 2021./2022. – upis putem sustava državne mature
Natječaj za upis u I. godinu u ak.god. 2021./2022. – upis putem razredbenog postupka


Odluka o visini participacije u troškovima studija i školarine u ak.god. 2021./2022.
Odluka o uplati školarine u dvije rate pri upisu u ak.god. 2021./2022.
Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu stručnih studija u ak.god. 2021./2022.


Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu studija u ak.god. 2021./2022.