fbpx
Back

Na temelju članka 134. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17), članka 81. Pravilnika o radu Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću (Klasa: 003-05/12-01/01, Ur. broj: 2125/61-01-12-01 od 03. srpnja 2012. godine) i članka 37. Statuta Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću od 09. lipnja 2016. godine (Klasa: 003-08/16-01/01, Ur. br. 2125/61-01-16-42) imenovana je

Osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

doc. dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. struč. stud. u trajnom zvanju